Kontakt

Rýchly kontakt

SHILA STYLE s.r.o.Shila

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:
K.Thalyho 4
94501 Komárno

Obchodné oddelenie: info@shilastyle.eu
Reklamácie a servis: info@shilastyle.eu
Telefón: +421 35 7700551
Mobil: +421905446196
Fax: +421 35 7700559
E-mail: info@shilastyle.eu

Fakturačné údaje:

SHILA STYLE s.r.o
IČO: 36525031
DIČ: 2020158679
IČ DPH: SK2020158679

IBAN: SK85 1100 0000 0026 2884 6123  Tatra banka

Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Nitre oddiel vložka číslo 10744/N

 

 

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj 

Staničná 9, P.O. BOX 49A
950 50 Nitra 1
tel.: 037/7720 001
e-mail: nr@soi.sk

Prepojenie na Facebook:

Prihlásenie