Shila Style

Naše predajne na Slovensku                          Naše predajne v Maďarsku

v Komárne:                                                                    v Budapešti:

K.Thalyho ul. 4, 945 01, Komárno                                                                                  Margit krt. 51-53, 1024, Budapest
Mesačná ul. 6, 945 01, Komárno

v Banskej Bystrici:                                                        v Komárome:

Dolná ul. 22, 974 11, Banká Bystrica                                                                            Igmándi út 16, 2900, Komárom

v Bratislave:

Krasková ul. 2, 831 02, BA-Nové Mesto

Prihlásenie